خط مشی

راه شلمچه رسانه‌ای مستقل است تا منفعت طلبان و سودجویان را به چالش بکشد.

راه شلمچه آمده تا فرهنگ بسیجی که شهدا به ما آموخته‌اند را زنده نگه دارد.

راه شلمچه رسانه ای مستقل است و با هیچ گروه سیاسی عقد اُخوت نبسته است.

راه شلمچه با شهدای شلمچه اُخوت عمیقی دارد.


ارتباط مستقیم با مدیرمسئول
09128585227

آخرین اخبار