خدا حافظ ای شعر شبهای روشن

وداع با شکوه ملت با سیدالشهدای خدمت

اگر خوشت اومد لایک کن
1
آخرین اخبار